Islamic Blog

Islamic Updates
Month: December 2017

Eid E Milad Un Nabi صلى الله عليه وسلم. Ka Saboot Quran O Hadees Se Saath Me Tamam Aiterazat K Jawabat.

(1). “Tum Farmao ALLAH Hi Ke Fazal Aur Usi Ki Rehma…t Aur Usi Par Chahiye KeKhushiyaKare (Surah Yunus Ayat 58) Is Ayat Me Allah Azzawajal Ne Apne Fazal Aur Apni Rahamat Par Khushiya MananeKa Hukum Diya hai (2). “Or Humne…

THE HADITH OF NAJD

Narrated Ibn ‘Umar: (The Prophet ﷺ ) said, “O Allah! Bless our Sham and our yemen.” People said, “Our Najd as well.” The Prophet ﷺ again said, “O Allah! Bless our Sham and yemen.” They said again, “Our Najd as well.”…