Islamic Blog

Islamic Updates
Month: December 2020

Quran Majid Padhne Ka Sawab

Bismillahirrahmanirrahim —————— ✦ Quran majid padhne ka sawab ——————————— ✦ Rasool-Allah Sal-Allahu Alaihi wasallam ne farmaya jisne Quran majid mein se ek haraf padha to usko iske badle ek neki di jayegi aur har neki ka sawab das guna hai…