Islamic Blog

Bismi Allahi arrahmani arraheem

LAILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL MALIK AL QUDOOS
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL AZIZ AL JABBAR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL RAUF AR RAHEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL GHAFOOR RIR RAHEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL KAREEM AL HAKEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL QAWI AL WAFI

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL LATEEF AL KHABEER
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL SAMAD AL MA’BOOD
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL GHAFOOR AL WADOOD
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL WAKEEL AL KAFEEL
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL RAQEEB AL HAFEEZ
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL DAAAAEM AL QAAAAEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL MUHI AL MUMEET
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL HAYYUL QAYYUM

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL KHALIQ AL BAARI
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL ALI AL AZEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL WAHID AL AHAD
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL MOMIN AL MUHAIMIN
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL HASEEB AS SHAHEED
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL HALEEM AL KAREEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL AWAL AL QADEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL AWAL AL AKHIR

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL ZAHIR AL BAATIN
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL KABEER AL MUTA’AL
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL QAZI AL HAJAAT
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL REHMAN AR RAHEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA RABBIL ARSHIL AZEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA RABBI AL AALA
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL BURHAN AL SULTAN
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AS SAMI AL BASEER

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL WAHID AL QAHAAR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL ALEEM AL HAKEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AS SATTAR AL GHAFAAR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AR REHMAN AD DAYYAN
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL KABEER AL AKBAR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL ALEEM AL ALLAM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AS SAFI AL KAAFI
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AZEEM AL BAQI

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AS SAMAD AL AHAD
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA RABIL ARDE WAS SAMAAWTE
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL KHALIQ AL MAKHLOOKTE
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA MAN KHALAQ AL LAILA WAN NAHAAR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL KHALIQ AR RAZZAQ
LA ILAHHA ILLAL LAHO SUBHAN AL FATTAH AL ALEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL AZEEZ AL GHANI
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL GHAFOOR AS SHAKOOR

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL AZEEM AL ALEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA ZIL MULKE WAL MALAKOOT
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA ZIL IZZATE WAL AZMATE
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA ZIL HAIBATE WAL QUDRATE
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA ZIL KIBRIYAAA E WAL JABAROOT
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AS SATTAR AL AZEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL ALIM AL GHAIB
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL HAMEED E WAL MAJEED

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL HAKEEM AL QADEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL QADIR AS SATTAR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AS SAMI AL ALEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL GHANI AL AZEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL ALAM AS SALAM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL MALIK AN NASEER
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL GHANI AR RAHMAN
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL QAREEB AL HASANAAT

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL WALI AL HASANAAT
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AS SABOOR AS SATTAR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL KHALIQ AN NOOR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL GHANI AL MOJIZ
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL FADIL AS SHAKOOR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL GHANI AL QADEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA ZIL JALAL AL MUBEEN
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL KHALIS AL MUKHLIS

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AS SADIQ AL WAED
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL HAQ AL MUBEEN
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA ZIL QUWATIL MATEEN
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL QAWI AL AZIZ
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL ALLAM AL GHOYOOB
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL HAYYIL LAZI LA YAMOOT
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AS SATTAR AL AYOOB
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL MUSTA’AN AL GHAFOOR

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA RABBIL ALAMEEN
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AR REHMAN AS SATTAR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AR RAHEEM AL GHAFAAR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL AZEEZ AL WAHAB
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL QADIR AL MUKTADIR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA ZIL GHUFRAN AL HALEEM
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL MALIK AL MULK
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL BARI AL MUSAWWIR

LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL AZIZ AL JABBAR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL JABBAR AL MUTAKABBIR
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN ALLAHI AMMA YASI FUN
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL QUDOOS AS SUBOOH
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA RABBIL MALAAAEKATI WAR ROOH
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHANA ZIL ALAAA E WAN NA’AMAAAA E
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL MALIK AL MAQSOOD
LA ILAHA ILLAL LAHO SUBHAN AL HANNAN AL MANNAN

LA ILAHA ILLAL LAHO ADAM SAFI ULLAH
LA ILAHA ILLAL LAHO NOOH E NAJI ULLAH
LA ILAHA ILLAL LAHO IBRAHIM KHALIL ULLAH
LA ILAHA ILLAL LAHO ISMAEL ZABI ULLAH
LA ILAHA ILLAL LAHO MUSA KALEEM ULLAH
LA ILAHA ILLAL LAHO DAWOOD KHALIFA TULLAH
LA ILAHA ILLAL LAHO EISA ROOH ALLAH
LA ILAHA ILLAL LAHO MUHAMMAD UR RASOOL ALLAH

WA SALLAL LAHO ALA KHAIRI KHALKIHI WA NOORI ARSHI HI
AFDALIL AMBIYA HI WAL MURSALEENA HABEEBINA WA SAYYIDINA
WA SANADINA WA SHAFI INA WA MAULANA MUHAMMADIN
WA ALA AALIHI WA ASHAABIHI AL MUNTAJABEENA BI REHMATIKA
YA AR HAMAR RAHEEMIN

 

DUA GANJUL ARSH PADHNE KI FAZILAT

Dua Ganjul Arsh Padhne ki Fazilat aur Fayde Kya Hai?

Jab us kalam ko parhein jisme ALLAH Ta’ala ke Nabi ka aur ALLAH Ta’ala ka rishta batlaya gaya ho. Us kalam mein ALLAH ki hamd-o-sana ki gayi ho. Esi dua jo Dua Ganjul Arsh hai.
Esi dua ko parhkar kyonkar na savab hasil ho. ALLAH ke zikr mein badi barkat, fazilat-o-faiz hai.
Dua Ganjul Arsh Rozana parhne se:
  • Rizq mein izafah aur barkat hoti hai.
  • Ghayb se rozi naseeb hogi.
  • Dushman par ghalba hasil rehta hai.
  • Parhne wala buri nazar se mehfooz rahta hai.
  • Parhne wale par kala jadu asar nahi karega, Insha ALLAH.
Asalam-o-alaikum , Hi i am noor saba from Jharkhand ranchi i am very passionate about blogging and websites. i loves creating and writing blogs hope you will like my post khuda hafeez Dua me yaad rakhna.
mm