Islamic Blog

Hazrat Ibrahim khaliullah aur Hazrat ismail jabihullah ki kurbanion ne is Mubarak mahine ko qayanat tak ke liye tarikhi yaadgaar bana diya. Iske alawa ibadat wa riyazat ke ayetbaar se bhi yah bada Mubarak mahina hai. Allah paak ne apne un dono mahebub bando ki kurbani ko apne pyare rasul SALLALLHO ALAYE WA SALLAM ki ummat ke liye ek ibadat bana diya. Allah ke khushnasib bande kurbani pesh kar ke apne rab ki raza hashil karne ki sa-adat hashil karte hain.
IS MAHINE KI IBADATEIN.
1 – CHAND RAAT KO :- 4 rakat nafil padhey. Har rakat mai ALHAMDO SHARIF ke baad 25 baar KULHUWALLAH sharif padhey. Allah paak apne fazl se beshumar sawab ata farmayega.
2 – 10wi TARIKH tak rozana har raat 2 rakat nafl padhey. Har rakat mai SUREH FATEHA ke baad 3 baar SUREH KAWSAR aur 3 baar KULHUWALLAH padhey. Allah paak ek hazar nekiyan karne aur ek hazar denar khairat karne ka sawab ata farmayega.
3 – HAR JUMA ko 6 rakat nafil padhye. Har rakat mai ALHAMDO ke baad 15 baar KULHUWALLAH  padhey. Namaz ke baad 10 baar LAYELAHA ILLALLAHO HAKKUL MUBIN padhey. Allah paak sab se pahele jannat mai dakhil farmayega.
4 – AARAFA KI RAAT (8 wa din beetne ke baad apne wali raat) 2 rakat namaz padhey. SUREH FATEHA ke baad paheli rakat mai 100 baar ARAYETALKURSHI aur dusri rakat mai 100 KULHUWALLAH padhey. Allah paak qayamat mai padhene wali aur uske 70 adimiyon ko bhi bakhsh dega.
5 – BAKREID KI RAAT 12 rakat nafil padhey. Har rakat mai ALHAMDO ke baad 15 baar KULHUWALLAH padhey. Allah paak gunaho se paak farmakar 70 saal ki ibadat ka sawab ata farmayega.
6 – BAKREID KE DIN, NAMAZ KE BAAD ghar aakar 4 rakat nafil padhey. Paheli rakat mai ALHAMDO ke baad WASH SAMSH ek baar, tisri mai SUREH WAL LAILA ek baar, chawthi mai WAD DUHA ek baar. Is namaz ke padhne wale ko Allah paak sari asmani kitabo ki tilawat karne ka sawab ata faramyega.
Aafreen Seikh is an Software Engineering graduate from India,Kolkata i am professional blogger loves creating and writing blogs about islam.
Aafreen Seikh
Latest posts by Aafreen Seikh (see all)