Islamic Blog

Jin per Waeed-e Aayi Hai, jo Bagair Toba k Muaaf Nahi Hote Aur aik Gunah bhi Jahannam me le Jane k liye kafi Hai.

1.Hiqarat se kisi pr hnsna.———

2.Ta’an Karna.———

3.Bure Laqab se Pukarna.——-

4.Badgumani karna.———

5.Kisi ka Aib talash karna.———

6.Kisi ki Gibat karna.———

7.Bila waje kisi ko bura Bhala khna.———

8.Chogli khana.———

9.Tohmat Lagana.———

10.Dhoke dena.———

11.Aar dilana.———

12.Kisi k Nuqsan per Khush hona.———

13.Takabbur karna.———

14.Faqr Karna.———

15.Zarurat mand k bawajood Khudrat k Madat na karna.———

16.Kisi k maal ka Nuqsan karna.———

17.Kisi ki Aabru per Sadma Pohchana.———

18.Choto per rahem na karna.———

19.Bado ki Izzat na Karna.———

20.Bhuko aur Nango ki Haisiyat k Mua’fiq madat na karna.———

21.Kisi Dunyawi ranj se 3 din se zyada bolna Chhordena.———

22.kisi ki Zameen per Mooursi ka Da’wa karna.———

23.Kisi Jandar ki Tasweer Banana.———

24.Hatte katte ko Bheek mangna.———

25.Dadhi Mundwana ya aik musht se km per Katarwana.———

26.Kafiro aur Fasiqo ka Libas Pahenna.———

27.Mardo ko Aourton ka Libas Pahenna.———

28.Aourton ko Mardon ka Libas Pahenna.———

29.Bdkari karna.———

30.Chori karna.———

31.Daketi Daalna.———

32.Jhuti Gawahi dena.———

33.Yateem ka maal khana.———

34.Be khata jaan ko qatal karna.———

35.Maa Baap ki Nafarmani karna aur un ko Takleef dena.———

36.Jhuti Qasam khana.———

37.Rishwat Dena.———

38.Rishwat Lena.———

39.Rishwat k mua’mle me Padhna.———

40.Sharab Pina.———

41.Juwa khailna.———

42.Zulm karna.———

43.Kisi ki koi cheez Bagair Ijazat lena.———

44.Sood dena.———

45.Sood Lena.———

46.Sood likhna.———

47.Sood per Gawah Banna.———

48.Jhoot Bolna.———

49.Amanat me Khayant karna.———

50.Wada Khilafi Karna.———

51.Oopher se Pehne huwe Kapdo se Takhno ko Dhakna.———

52.Bagair uzre Sharaie Jamat Chhord dena.———

53.Shar’ie parda na karna.———

54.Shar’ie Tariqa se tarke ko Taqseem na karna bilkusoos Bahno ko miras me se un ka Hissa na Dena.———

55.Riya kari karna yani dikhawe k liye koi kaam karna.———

56.Duniya kamane k liye ilm deen Hasil karna.———

57.Padosi ko Takleef Pohchana.———

58.Qat’a Rahmi karna Yani Qareebi Rishtedaron se kisi Dunyawi ranjish ki wajeh se Ta’aluq todna.———

59.Allah k farayez me se kisi Farz ko Chhordna Masaln Namaz, Roza, Zakat, Haj Farz hone k Bawajood ada na karna.———

60.Paishab k Chinton se Badan aur Kapde ki Hifazat na Karna.———

61.Kisi se kina Rakhna yani Bdla lene ka jazba dil me Rakhna.———

62.Ajab yani apne Aap ko Accha Samajhna.———

63.Bukhal yani Shariyat ne Jaha Kharch krne ka Hukm diya hai Waha Kharch na Karna.———

64.Hirs yani maal jama Karne me Haram aur na Jayez Tariqon se na Bachna.———

65.kisi jaandar ko Aag me Jalana.———

66.Maal ko Gunah per Kharch karna.———

67.Mazdoor se kaam le kr us ki mazduri Na dena ya km dena Ya Dair karna.———

68.Khud kshi karna.———

69.Jadu tona karna ya karana.———

70.Shara’an jo kaam krna zaroori hai ba wajood Khudrat k un ka hukm na karna, Isi tarah jo kaam Haram hai Ba wajood khudrat k us se na rokna.———

71.Allah ki Rahmat se Mayus hona.

Allah Tala Hame Gunaho se Bachne ki Toufeeq Ata Farmaye, Aye Allah hamare Sagira-o-Kabira Gunah jo Ab tk Jaan Kar Kiye Ya Anjane me Bhool se Hogaye ho To Aye Allah Hamare Guanho Ko tu Apne Fazl-o-karam se Muaf Frmaden..Aameen

As-salam-o-alaikum my selfshaheel Khan from india , Kolkatamiss Aafreen invite me to write in islamic blog i am very thankful to her. i am try to my best share with you about islam.
mm