Islamic Blog

Islamic Updates
hajj

Hajj ka bayaan

Qura’n : 3 Surah Aale Imraan, Aayat 97 : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Aur ALLĀH ta’ala ka haq hai insaan par ke Baitullāh ka Hajj kare jo…

20. HAJJ AND UM RAH (Step by step)

1. IHRAM 1a) TALBIYAH 2. HAJJ 2a) HOW TO PERFORM UMRAH 2b) IHRAM FOR UMRAH AND ENTERING MASJID AL-HARAM 2c) TAWAF OF UMRAH 2d) SA’EY 2f) 8 Zil Hijjah–First Day of Hajj 2g) 9 Zil Hijjah–Second Day of Hajj 2h)…

Hajj karne Ka Tariqa

Hadeese Nabawi : (1) Hajj aur Umrah karne wale ALLAH ta’ala ke mehman hain. ALLAH ta’ala ne inhe bulaya ye haazir hue, unho ne sawaal kiya aur usne inhe diya. (2) Hazrte Abdullah ibne Mas’ood se riwyat hai ke Huzoor…