Islamic Blog

Tafseer Ibne Jareer Mai Warid Hoa hai,kah hazrath Usman (R.a) Hazrath Muhammad(S.A.W.W) k pas Aaye R Ap s.a.w.w sey Daryaft kia Kah Bataye Banday K sath Kitne Parishtay Hotay hain.

Ap S.A.W.W nai farmay”,aik tho daye Janib Nekiya ka likne wala jo Baye janib walay pr Ameer hai jub tho koyi neki Karta hai wo Aik ki Bajaye 10 Lekhta hai jub tho koyi burayi kare tho baye wala daye walay se os k likhne ki ijazath talab karta hai,wo kahta hai zara tehr jao Shayid Tuba Astaghfar Kary,

3 Martaba wo Ijazat mangta hai tb bhi Agar osne tuba na ki to ye neki ka farishta os se kehta hai,
lekh lay Allah Hamay S Sey chataye,

ye tho barha bura Sathi hai S ko Allah ka Lehaz ni,ye os sey ni Sharmata,
Allah ka Farman hai Insan jo Bath Zuban Pey lata hai os Pe Aik Negahban Mutaghayan r Muhaya hai or 2 Farishtay teray Agay Pichay hain,

faman-e-Allah hai Or Aik farishta teray Matay k bal Tamay Howe hai,
Jub tu Allah k lie tawazugh karta hai wo tujhe Buland darja ata karta hai r jub tho Allah k Samne Sarkashi R takabur karta hai wo tujhe pasth r ajiz kr daita he,
r do Farishte teray hounto pr hain,
jo Darood Tu mujh pe parhta hai os ki wo hifazat karte hai,
aik farishte teray moun pr karha he k koyi sanp wagera jesi chez teray halq mai na chali jaye or 2 parishtay teray Aankho Pr Hai,
ye 10 farishtay hr bani Aadam k sath hai,phr din k alag hai,
or rath k alag hai,youn hr shakhs k sath 20 farishtay man janib Allah moakal hain-”

( Tafseer Ibne kaseer jild 3)

Aafreen Seikh is an Software Engineering graduate from India,Kolkata i am professional blogger loves creating and writing blogs about islam.
Aafreen Seikh
Latest posts by Aafreen Seikh (see all)