Islamic Blog

Islamic Updates
Sahaba

Hazrat saad bin waqqas(Radi Allahu Anhu)

40 Din me Molvi ban jane wale log Apne fatwe par control Rakhe Aur Qoum Me Ikhtilaf Na Failaayen.

Ziyarat e Qabr Shirk Biddat Aur Haraam Nahi hai

Ziyarat E Qabr
Hadees-e-Pak
“Jo apny Walidain ya 1 ki Qabr par har Jumma k din ziarat k liye hazir ho ALLAH usky gunah bakhsh dayga or Maa Baap k 7 bhalai karny wala likh dia jaye ga”
[ NAWADIR UL USOOL P97 H130 ]
Qabr par Phool Daalna Behtar Hai Ke Jab Tak Rahega Tasbih karega aur Maiyat Ka Dil Behlaega.
[ RADDUL-MUHTAR JILD:3 SAFA:184 ]
Also Mentioned In:
{ BUKHARI SHARIF jild 1, KITABUL WUZU, BAB UL AZAB e QABAR, HADEES 169 }
HADEES:
Jo Ba-Niyyate Sawaab Apne Waledain Dono ya ek ki Qabr ki Ziyarat kare, Hajje Makbool ke barabar Sawab Paye, Aur Jo Ba-kasrat Inki Qabr Ki ziyarat Karta ho Fariste Uski Qabr ki (Jab ye fout hoga) Ziyarat ko Aae.
[ KANZUL-UMAL J:16 S:200 H:45536 DarulKutbul-Ilmiya, Bairut ]
Har Sal awlia allah k parda farmane(urs)k din unki mazarat ki ziyarat karna sunnat hai:
Abu hurraira(RA) saad bin abi waqas(ra) mohammed bin ibrahim(ra)ukhba bin omer(ra)se riwayat hai k huzoor(SALLALLAHI ALIHI WASALLAM)har saal shauda e uhad ki mazar par tashrif le jate aur unhe farmate tum par salam ho kuon k tumne sabar kiya. r akhirat ka ghar kaisa achha hai. r ishi tarha abubakar(ra) omer(ra)osman(ra) ali(ra) bhi har sal shauda-e-uhad k mazar-e-mubarak ki ziyarat karte thay
>Sharah al sudoor pg210,
>tafsir jamia al biyan13/ 96,
>ibne kasir2/ 791,
>tafsire kabir19/ 45,
>qurtabi pg313 jild5 jaz9, musanif abdul razaak hadiss6814, baihaqi, umdatul qari sahi bukhari,tafsir ibne jurair
Tabligijamat deobandi r ahle hadis k log kehte hai har sal AwliaAllah ki mazarat ki ziyarat karna shirk / biddat hai.(Ma’zallah)
Allah k nayk bandon ki jagah par jakar duwa mangna nabion ki sunnat hai:
Quran:
Zakaria(Alaihis salaam)ko barso se tamana thi k unhe beta ho r unhone kai bar allah se duwa mangi yaha tak k aap zahif ho chuke thay. jab unhone maryam(ra) ki ibadat ki jagah dekhi k waha be mausam phal ate hai to us waqt unhone waha duwa mangi r aap ki duwa qubol hogayi
( Para 3 al imran 37 39 )
Ahle hadis,tabligi jamat k log kehte hai allah k nayk bandon ki jagag par jakar duwa mangna shirk hai.-Ma’azallah
Huzur behtar Jante hai ki Musalmaan Qabro par jaa ke kya karenge. Agar Shirk w Haraam ka Dar hota to Huzur hargiz Ijazat na dete.
– Musalmaanon par Shirk Ke fatwe Laganewale Gour karey.
– Hadees sarif ke mutabik Musalmanon par Shirk Biddat Aur Haram ke fatwe Laganewale Khud MUSHRIK hai.
[Narrated by Ibn Hibban in his Sahih, Tahqiq Nasir Albani, Volume 001, Page No. 200, Hadith Number 81]

Wasle Maola Chahte Ho To Wasila Dhundh Lo
Be Wasila Najdiyun HarGiz Khuda Milta Nahi.

I am noor aqsa from india kolkata i love the islam and rules i am professional blogger and also seo expert learn islam with us.
mm
mm
I am noor aqsa from india kolkata i love the islam and rules i am professional blogger and also seo expert learn islam with us.