Islamic Blog

40 Din me Molvi ban jane wale log Apne fatwe par control Rakhe Aur Qoum Me Ikhtilaf Na Failaayen.

Ziyarat e Qabr Shirk Biddat Aur Haraam Nahi hai

Ziyarat E Qabr
2665 2665 Hadees-e-Pak 2665 2665
“Jo apny Walidain ya 1 ki Qabr par har Jumma k din ziarat k liye hazir ho ALLAH usky gunah bakhsh dayga or Maa Baap k 7 bhalai karny wala likh dia jaye ga”
[ NAWADIR UL USOOL P97 H130 ]
Qabr par Phool Daalna Behtar Hai Ke Jab Tak Rahega Tasbih karega aur Maiyat Ka Dil Behlaega.
[ RADDUL-MUHTAR JILD:3 SAFA:184 ]
Also Mentioned In:
{ BUKHARI SHARIF jild 1, KITABUL WUZU, BAB UL AZAB e QABAR, HADEES 169 }
HADEES:
Jo Ba-Niyyate Sawaab Apne Waledain Dono ya ek ki Qabr ki Ziyarat kare, Hajje Makbool ke barabar Sawab Paye, Aur Jo Ba-kasrat Inki Qabr Ki ziyarat Karta ho Fariste Uski Qabr ki (Jab ye fout hoga) Ziyarat ko Aae.
[ KANZUL-UMAL J:16 S:200 H:45536 DarulKutbul-Ilmiya, Bairut ]
Har Sal awlia allah k parda farmane(urs)k din unki mazarat ki ziyarat karna sunnat hai:
Abu hurraira(RA) saad bin abi waqas(ra) mohammed bin ibrahim(ra)ukhba bin omer(ra)se riwayat hai k huzoor(SALLALLAHI ALIHI WASALLAM)har saal shauda e uhad ki mazar par tashrif le jate aur unhe farmate tum par salam ho kuon k tumne sabar kiya. r akhirat ka ghar kaisa achha hai. r ishi tarha abubakar(ra) omer(ra)osman(ra) ali(ra) bhi har sal shauda-e-uhad k mazar-e-mubarak ki ziyarat karte thay
>Sharah al sudoor pg210,
>tafsir jamia al biyan13/ 96,
>ibne kasir2/ 791,
>tafsire kabir19/ 45,
>qurtabi pg313 jild5 jaz9, musanif abdul razaak hadiss6814, baihaqi, umdatul qari sahi bukhari,tafsir ibne jurair
Tabligijamat deobandi r ahle hadis k log kehte hai har sal AwliaAllah ki mazarat ki ziyarat karna shirk / biddat hai.(Ma’zallah)
Allah k nayk bandon ki jagah par jakar duwa mangna nabion ki sunnat hai:
Quran:
Zakaria(Alaihis salaam)ko barso se tamana thi k unhe beta ho r unhone kai bar allah se duwa mangi yaha tak k aap zahif ho chuke thay. jab unhone maryam(ra) ki ibadat ki jagah dekhi k waha be mausam phal ate hai to us waqt unhone waha duwa mangi r aap ki duwa qubol hogayi
( Para 3 al imran 37 39 )
Ahle hadis,tabligi jamat k log kehte hai allah k nayk bandon ki jagag par jakar duwa mangna shirk hai.-Ma’azallah
Huzur behtar Jante hai ki Musalmaan Qabro par jaa ke kya karenge. Agar Shirk w Haraam ka Dar hota to Huzur hargiz Ijazat na dete.
– Musalmaanon par Shirk Ke fatwe Laganewale Gour karey.
– Hadees sarif ke mutabik Musalmanon par Shirk Biddat Aur Haram ke fatwe Laganewale Khud MUSHRIK hai.
[Narrated by Ibn Hibban in his Sahih, Tahqiq Nasir Albani, Volume 001, Page No. 200, Hadith Number 81]

Wasle Maola Chahte Ho To Wasila Dhundh Lo
Be Wasila Najdiyun HarGiz Khuda Milta Nahi.

I am noor aqsa from india kolkata i love the islam and rules i am professional blogger and also seo expert learn islam with us.
mm