Islamic Blog

RASOOLALLAH Sallallahu Alaihi Wasallam ne irshaad farmaya : –
Jab tum ALLAH se maango to JANNAT UL FIRDOUS ko maango,
kyun ke wo jannat ka sab se afzal aur baland darja hai,
uske upar RAHMAN ka arsh hai.
aur usi se jannat ki nehren nikalti hai.
(Sahih Bukhari, Hadith No.: 7423)

mm
Latest posts by Færhæn Ahmæd (see all)