Islamic Blog

Abu Hurairah Radi Allahu Anhu ne farmaya nadar (gareeb) log Nabee Sallallahu Alaihi wasallam ki khidmat mein hazir huye aur kaha ki Ameer aur Raees log buland darjat aur hamesha rahne wali jannat hasil kar chuke halanki jis tarah hum namaz parhte hain wo bhi parhte hain aur jaise hum roze rakhte hain wo bhi rakhte hain lekin maal wa Daulat ki wajah se unhe hum par fowqiyat hasil hai ki uski wajah se wo HAJJ karte hain Umrah karte hain Jihad karte hain aur sadqa dete hain aur hum Mohtaji ki wajah se un kaamo ko nahi kar paate is par Aap Sallallahu Alaihi wasallam ne farmaya ki main tumhe ek aisa amal batata hun ki agar tum uski pabandi karoge to jo log tumse aage bad chuke hain tum un tak pahunch jaoge aur tuhare martabe tak phir koi nahi pahunch sakta aur tum sabse achche ho jaoge siwa unke jo yahi amal shuru kar de
Har namaz ke baad 33 martaba Tasbeeh ( Subhanallah) aur Tamheed ( Alhamdulillah) aur Takbeer ( Allahu Akbar) kaha karo phir hum main Ikhtilaf ho gaya kisi ne kaha ki hum tasbeeh 33 martaba , tamheed 33 martaba aur takbeer 34 martaba kahe . Maine is par Aap Sallallaho Alaihe wasallam se dobara malum kiya to Aap Sallallaho Alaihe wasallam ne farmaya Subhanallah aur Alhamdulillah aur Allahu akbar kaho taki har ek unmein se 33 martaba ho jaye .
Sahih Bukhari, Vol 2, #843

I am noor aqsa from india kolkata i love the islam and rules i am professional blogger and also seo expert learn islam with us.
mm