Islamic Blog

Shuru Allah k Naam se: Aye Iman Walon! Apne Gharon k Siwa Aur Gharon me Na Jao Jub tak k Ijazat Na le lo Aur Wahan k Rahne Walon ko Salam na Karlo, Yahi Tumhare Liye sara sar Bahter hai ta k Tum Nasihat Hasil Karo. Agar wahan Tumhen koi Bhi na mil Sake to Phir Ijazat mile bagair Andar na Jao, Aur Agar Tum se Lout jane ko Kaha Jaye to tum Laout hi Jao, Yahi Baat tumhare liye Pakiza Hai Jo kuch tum Karrahe ho Allah Tala Khoob Janta hai.
(Surah:Al-Noor, Surah No:24, Aayat No:27-28)

1. Kisi k ghar me Dakhil hon to ghar walon se Pehle Ijazat lena Masnoon Hai.

2. Aur ijazat se Pehle Ghar walon ko Salam krna bhi Masnoon hai.

3. Ghar wala ye Daryaft kare k aap koun ho to Jawab me bajaye “Mai Mai” kehne k Apna Naam Wazeh tour per Batladena Masnoon hai.

4. Darwaze k dayen ya bayen janib Khade hoker Salam karna Aur ijazat Talab karna Chahiye.

Aafreen Seikh is an Software Engineering graduate from India,Kolkata i am professional blogger loves creating and writing blogs about islam.
Aafreen Seikh
Latest posts by Aafreen Seikh (see all)