Islamic Blog

* SAWAL : Huzoor Akram (Sallallahu
Alaihi Wasallam) ki “QABR” Mubarak
kisne khodi unke kya Naam hain?
.
>> JAWAB : Madeenah Munawwara
me 2 Shakhs “QABR” khodne wale
the… Ek Hazrat Abu Ubaidah Bin Al
jaraah RadiAllahu anh… Aur doosre
Hazrat Abu Talha Ansari RadiAllahu
anh, ye Sahabi the jinhone Huzoor
Akram (Sallallahu Alaihi wasallam) ki
Qabr Mubarak khodi.
(Madrij-Un-Nubuwwah,Jild – 2,Safa
No – 750)
.
* SAWAL : Huzoor Akram (Sallallahu
Alaihi Wasallam) ko Qabr me kis
Jaanib se Qabr me Utara Gaya?
.
>> JAWAB : Huzoor Akram (Sallallahu
Alaihi Wasallam) ko Qadam Aqdas ki
Jaanib se Qabr Anwar me Dakhil kiya
gaya.
(Madarij-Un-Nubuwwah,Jild – 2,Safa
No – 751)
.
* SAWAL : Huzoor Akram ((Sallallahu
Alaihi wasallam) ki Qabr Anwar me
kaun kaun Hazrat Utre the?
.
>> JAWAB : Huzoor Akram (Sallallahu
Alaihi wasallam) ki Qabr Anwar me,
“Hazrat Ali Murtaz” RadiAllahu anh,
“Hazrat Abbas” RadiAllahu Anh,
“Hazrat Fuzail” RaidiAllahu Anh, aur
“Hazrat Qasam bin Abbas” RadiAllah
anh, ye 4 Sahabi hai jo Hamare Aaqa
(Sallallahu Alaihi Wasallam) ki Qabr
Anwar me Dakhil huwe the.
(Madarij-Un- Nubuwwah,Jild – 2, Safa
No – 751)
.
* SAWAL : Qabr Anwar me Huzoor
Akram (Sallallahu Alaihi Wasallam) ke
Neeche kya bichhaya gaya aur kisne
bichhaya.?
.
>> JAWAB : Bahreen ki Surkh laal ”
MAKHMAL” ki Chadar jo Khaibar ke
Roz Huzur Akram (Sallallahu Alaihi
Wasallam) ko Pahunchi thi,aur Aap
use Ohdhte the use Bichhaya gaya…
Aur Chadar ko Bichane wale Hazrat
Saqran RadiAllahu Anh the, unhone
kaha : mai nahi Pasand karta ke Aap
(Sallallahu alaihi wasallam) ke Baad
koi use Ohdhe.
(Madij-Un-Nubuwwah,Jild -2,Safa No
– 751)
.
* SAWAL : Huzur Akram Sallallahu
alaihi wasallam ko jab “QABR” shareef
me utara gaya to aap apni Zuban
Mubarak ko Jumbish Farma rahe
the,to kis Sahabi ne Kan laga kar
suna… Aur aap kya farma rahe the?
.
>> JAWAB : Hazrat Qasam Bin Abbas
RadiAllahu anh Farmate hain : maine
Qabr me dekha ke Huzur Sallallahu
Alaihi wasaalam apne Lab mubarak ko
Jumbish Farmarahe hain…. Maine
apne kaan ko aap ke dahan mubarak
ke qareeb kiya…. Maine suna ke aap
farma rahe the “YA RAB UMMATI
UMMATI”.
(Madarijun Nububuwwa Jild 2 Safa No
751)
.
* SAWAL : Huzoor Akram (Sallallau
Alaihi wasallam) ki “QABR” Anwar ko
kin Cheezon se Banaya gaya?
.
>> JAWAB : Kachchi Eint se banayee
gayee,uske Baad “LAHAD” par Mitti
Dali gayee,aur Surkh Safed Sangreze
Jamaay gaye.
(Madarij-Un Nubuwwah,Jild – 2, Safa
No – 751)
.
* SAWAL : Huzoor Akram (Sallallahu
Alaihi Wasallam) ki “QABR” Mubarak
Zameen se kitni Unchi ki gayee?
.
>> JAWAB : Qabr Shareef,Zameen se
ek Balisht jitni Unchi ki gayee… Ek
Riwayat me hai ke 4 Ungul ke Barabar
ki gayee.
(Madarij-Un Nubuwwah,Jild -2,Safa
No – 752)
.
* SAWAL : Huzoor Akram (Sallallau
Alaihi wasallam) ki Qabr Mubarak par
Kitna Paani Chhidhka gaya,aur kisne
Chhidh ka?
.
>JAWAB : Hazrat Bilal (RadiAllahu
Anh) ne “Qabr” shareef par ek
Mashkeeza Paani Chhidh ka aur
Sirhaane ki Taraf se Chhidhakna
Shuru kiya.
(Madij-Un-Nubuwwah,Jild – 2,Safa No
-752)

I am noor aqsa from india kolkata i love the islam and rules i am professional blogger and also seo expert learn islam with us.
mm