Islamic Blog

Sawal-

💥 Zaid Ne Sawal kiya he ke wo Umre Kaja ki Namaz Adda Karna Chata he Wo Kaise Adda Kare Kuch Rahenumai Farmade

1f49d💝 JAWAB :

1f334🌴 bagyr uzr e sharai k namaz qaza kar dena gunahe kabeera hai….farz ki qaza farz hai, aur wajib ki qaza wajib,…..qaza k liye koi waqt moaiyyan nahi jab b umr me padhna chahe padh sakta hai….magar jaldi karni chahiye….aur tulu, zawal, ghoroob k waqt na padhe k in waqton me namaz jayz nahi…..jo namaz jaysi chooti wo wayse hi padhi jaygi…..masalan safar me namaz qaza hui ab us ko jab b padhe ga qasr hi padhe ga…..gar che iqamat (jo k musafir e sharai na ho) ki halat me padhe…..aur jo namaz iqamat ki halat me qaza hui wo namaz jab b padhe ga poori padhe ga gar che safar (92 kilo miter k safar k irade se apni basti se bahar hua) me padhe…..magar qaza padhne k waqt gar koi uzr hai to us uzr ka lehaz kiya jay ga…..k…..jab qaza hui thi to khada ho kar namaz padh sakta tha magar ab jab us qaza ko ada karna chahta hai to payr se mazoor hai….to bayth kar hi padhe ga…..ya ishare se padh sakta hai to ishare padhe ga aur sehat hone k bad iaadah nahi hai.

1f49f💟 Ek ya chand (6 waqt ki namazon se kam) chooti to pahle qaza ko ada karna zaroori hai…..gar bahot si chooti hain k use yaad b nahi k kitni chootin…..to apne baligh hone k zamane ko yaad kare…..aur fir gaur kare andaza lagay k kitni padhi hon gi aur kitni chooti….jo chootin hain un me se kitni safari hain aur kitni hazari…..aur fir jitne pe dil jam jaay us se kuch zyadah padh jaaye…..tarteeb yeh ho gi k…..pahle farz namazen mukammal kare fir wajib……aur ek ek namaz padhta jay….aur niyat qaza ki kare…..aur mukhtasar andaaz me padhe k jaldi jaldi sab ada ho jayen…..us ka mukhtasar tariqa 1f447👇

1f49f💟 Har roz ki namaz ki qaza 20 Rekaato ki hpti hai, Fajr ki 2 rekaat farz, 4 rekaat zohar, 4 rekaat asr, 3 rekaat Magrib, 4 rekaat Isha ke Farz aur Isha ke 3 Vitr.

1f49f💟 Qaza me yu Niyyat karni zaruri hai k Niyyat ki Mai ne pehli Fajr jo Mujh se qaza hui ya pehli zohar jo mujh se qaza hui. Isi tarah hamesha har namaz me kiya kare .. aur

1f49f💟 Jis par qaza namaz bahot kasrat se hain wo asani ke liye agar yu bhi ada kare to jaayez hai k har Ruku aur har sajde me 3, 3 baar
سبحٰن ربی العظیم. سبحٰن ربی الاعلٰی
ki jagah sirf ek baar hi kahe magar ye hamesha har namaz me yaad rakhna chahiye k jab Admi pura pahoch jaaye us waqt سبحٰن ka س shuru kare aur jab العظیم ka م khatam kare us waqt ruku se sar uthaaye. Isi tarah sajde me bhi jab pura pahoch jaaye us waqt tasbeeh shuru kare aur jab tasbeeh khatam ho jaaye us waqt sajda se sar uthaaye…

1f49f💟 Dosri takhfeef ye k farzo ki teesri aur chauthi rekaat me surah Fatiha ki jagah sirf “سبحٰن اللہ” teen baar keh kar ruku me chale jaayen magar wahi khayal zaruri hai k seedhe khade ho kar tasbeeh shuru karen aur tasbeeh puri khade khade keh kar ruku ke liye sar jhukaayen. Ye takhfeef sirf farzo ki teesri aur chauthi rekaat me hai…. witron ki teeno rekaato me Surah Fatiha aur Surah dono zaruri parhi jaayen…

1f49f💟 Teesri takhfeef ye ke pichli “التحيات” ke baad dono duroodo aur dua ki jagah sirf
“اللهم صل على محمد واٰله”
Keh kar salam pher den.

1f49f💟 Chauthi takhfeef witro ki teesri rekaat me dua e qunoot ki jagah “الله اكبر” keh kar sirf “اللهم اغفرلي” kahe.

ANSWER BY:
1f4dd📝 (Mufti) Maqsood Akhtar Qadri
Khalifa tajusharia.
Khdim al-Ifta Razavi Amjadi Darul Ifta
50/ New Qazi Street Mumbai

As-salam-o-alaikum my selfshaheel Khan from india , Kolkatamiss Aafreen invite me to write in islamic blog i am very thankful to her. i am try to my best share with you about islam.
mm