Islamic Blog

Islamic Updates
Quran

SUR-E-FATEHA-UMMUL KITAB

HAMD-KE-LAYAK-HAI-YA-RAB-TERI-ZAAT, TU-HAI-KHALIK-AUR-RABBU-KAYENAT SABKA MALIK AUR RAHEMANO-RAHEEM, KITNI-PYARI-HAI-TERI-HAR-EK-SHEEFAT. Quran sharif ki sabse paheli paheli sur: sure:fateha hai. Yah to baar nazil hui. Ek baar makka sharif mai, dushri baar madina sharif mai. Iske bahut sare naam hai, unhi mai se ek…

About Holy Quran

Quran is the best book from God towards mankind. Why Quran is the Best book ? Well, because it is the last book of God provided to mankind through the Last Prophet (Mohammad (Peace Be Upon Him)). There is no…

Duas from the Holy Quran

25 Duas from the Holy Quran 1. Our Lord! Grant us good in this world and good in the life to come and keep us safe from the torment of the Fire (2:201) 2. Our Lord! Bestow on us endurance…

Holy Quran Info

1. How many Sura are in Holy Quran ? 114 2. How many Verses are in Holy Quran ? 6666. 3. How many dots are in Holy Quran ? 1015030. 4. How many over bar (zaber) are in Holy Quran…

QURAN-E-MAJEED KI AYAT KA TERJUMA WO MAFHOOM

Duniya Ki Zindagi Ki Misaal Baarish Ki Tarah Hai Ki Isey Humney(Allah Ne) Asmaan Se Utara Phir Isse Sabza Nikla Jise Aadmi Aur Janwar Khatey Hain, Yahan Tak Ki Jab Zameen Sabze Se Khubsurat Aur Aarasta Ho Gayee Aur Zameen…

Quran Padhne Ka Sawab

ASSALAM O ALAIKUM Hazrat Muhammad (sallalaho alaihe wasallam) ne farmaya:: Jab Sahbe Quran Qayamt ke din Allah ke Darbar mein jaaega to Quran Allah se darkhwast (request) karega ki isko joda ata kariye, Allah ki taraf se us insan ko…

Quran

Quraan mein kaha gaya hai ke

Quraan mein kaha gaya hai ke – Tu Dekh Phir Dekh, Teri Nazar Thak Kar Wapis Aa Jayegi, Lekin Tu Apne Parwar Digar Ki Peda Ki Huwi Kisi Bhi Cheez Me Koi Galati Nahi Pa Sakega Ref Sura e Qalam…