Islamic Blog

Islamic Updates
Hadith

Shafa’ate Ambiya Wa Awliya Wa Olma part 1

Shafa’ate Ambiya Wa Awliya Wa Olma🔳
Hadees No. 1

Hazrate Jaabir Ibne Abdullah Se marvi hai ki Rasoolullah ﷺ ne irshad farmaya ki Har Nabi ko ek maqbool dua mangne ka haq diya gaya jo unhone apni ummat ke liye maang li aur Maine Apni is makhsoos dua ko Baroze Qayamat Apni Ummat ki shafa’at ke liye Bacha Rakha hai

📓 Muslim Jild 1 Safa 112

Hadees No. 2
Sayyedna Usmane Gani رضي الله عنه se marvi hai ki Rasoolullah ﷺ ne irshad farmaya baroze Qayamat 3 qism ke log Shafa’at farmayenge pehle Ambiya Fir Olma Fir Shohada

📙 Ibne Maaja Zikre Shafa’at Safa 330
📓 Mishkat Safa 494

Hadees No. 3

Hazrate Imran Ibne Haseen رضي الله عنه se marvi hai ki Rasoolullah ﷺ ne irshad farmaya ki Meri Shafa’at se kuch log Jahannam se Nikaale Jayenge Aur Jannat mein dakhil honge aur Jannat mein Inka Naam Jahannam Wale Hoga ( Yani Jahannam se Aane wale )

📕Bukhari Jild 2 Safa 971

Yaani Log Jahannam Mein dakhil Ho jayenge Iske Baad bhi Shafa’at Jaari Rahegi Yahan Tak ke Aap ﷺ ki Shafa’at Se jo log Jahannam mein jaa chuke honge wo waha se Nikal kar Jannat mein Laaye Jayenge

🌴 Hisaab ka Din kathin to hoga Magar Hume Unka Aasara Hain
Wo Aa Hi Jayenge Bakshwane Shafa’at Unko Ataa Hui Hain 🌴

Aafreen Seikh is an Software Engineering graduate from India,Kolkata i am professional blogger loves creating and writing blogs about islam.
Latest posts by Aafreen Seikh (see all)
Aafreen Seikh is an Software Engineering graduate from India,Kolkata i am professional blogger loves creating and writing blogs about islam.