Islamic Blog

Islamic Updates
12 Rabi Ul Awal

Rabi Ul Awal ki Fazilat

Rabi ul Awal ka mahina islami saal ka teesra mahina hai. Ye mahina khair o barkat or sa’adaton ka mahina hai kyun k is mahine ki 12 tarikh ko Allah Ta’ala ne apne fazl o karam se Rehmat ul lilalamin…