Islamic Blog

Islamic Updates
Allah Ta’ala ka deedar

Allah Ta’ala ka deedar.

Saiydna Jarir bin Abdullah rz.a se Riwayat hai ki:→ Hum Rasoolullah S.A.W k pass baithe huye thay ki aap ne Chodahwi (14) raat ke chand ki Traf dekhe or Farmaye: Tum yakinan Ankarib (jannat me) Apne Rab ko waajeh taur…