Islamic Blog

Islamic Updates
Allahu Akbar-SubhanAllah-Alhamdulillah

Al Quran : Kya tuney nahi dekha ki Allah aasman se pani utarta hai

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim Al Quran : Kya tuney nahi  dekha ki Allah aasman se pani utarta hai phir uskey zariye phal (fruits) nikalta hai jinkey Rang mukhtalif hotey hain , aur pahaadon mein kuch mukhtalif rangon ke hain, kuch safaid…

Aur khuda ke bandey to wo hain jo zameen par ahistagi se chalte hai

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim Aur khuda ke bandey to wo hain jo zameen par ahistagi se chalet hain aur jab jahil log unsey guftagu kartey hain to salam kahtey hain Aur wo jo apney parwardigar ke aagey sazda karkey aur khadey…