Islamic Blog

Islamic Updates
April Fool Manana Islam Me

April Fool Manana Islam Me Haraam Aur Jahannam Ka Sabab Hai

‘April Fool’ Jhooth Bol kar Logon ko Taklif Dene Ka Din. Is Din Hum Dusron Ko Fool Banane Se Zyada Khud Fool Bante Hai Kaise? Kya Aapko Nahi Pata Musalman Ko Dhoka Fena Kitna Bada Gunaah Hai? Kya Aapko Nahi…