Islamic Blog

Islamic Updates
Aurat Ko Nasihat

Aurat Ko Nasihat

=============================== Jo aurat aanta gundte wqt bismillah padhe to uske Rizk me barkt Daal Di jati hai !! ====================== Jo Aurat gair mard ko dekhti hai “ALLAH” uspar lanat bhezta hai !! ====================== Jo aurat apne souher ko bina kahe…