Islamic Blog

Islamic Updates
azrat Moosa Alaihis Salaam

Hazrat Moosa Alaihis Salaam-part3

Hazrat Moosa Alaihis’salaam Hazrat Shoaib Alaihis’salaam ke paas 10 saal tak rahe, aur fir Hazrat Shoaib Alaihis’salaam ne apni Beti ka nikaah Hazrat Moosa Alaihis’salaam ke saath kar diya. baad me Hazrat Moosa Alaihis’salaam ne Hazrat Shoaib Alaihis’salaam se ijazat…