Islamic Blog

Islamic Updates
Bakra Eid or Eid al Adha Ki Masail Hindi

Bakra Eid or Eid al Adha Ki Masail

    Eid ke pahle din qurbani karna afzal hai kyonki yah din sab dino se afzal hai( abu dawood).     Qurbani karne ka waqt eid ul adha ki namaz padhne ke baad shuru hota hai(bukhari).     Khasi kiye huye janwar…