Islamic Blog

Islamic Updates
Bazaar Dakhil Hote Waqt Ki Dua

Bazaar Dakhil Hote Waqt Ki Dua

Bismilahirrahmanirrahim  ✦ Bazar mein dakhil hote waqt ye dua padhne se 10 lakh nekiya milti hain ————– ✦ Umar Radi Allahu anhu se rivayat kiya ki Rasool-Allah Sal-Allahu Alaihi Wasallam ne farmaya jo shakhs kisi bazar mein dakhil ho aur…