Islamic Blog

Islamic Updates
BUJURGON KI NAMAZ

BUJURGON KI NAMAZ

HIQAYAT:- ********* Hazrat Haatim Asam Rehmatullah Ta’aala Alaihi Se Kisine Daryaft Kiya Ki Aap Namaz Kis Tarah Padhte Hain! Aapne Farmaya Ki Jab Namaz Ka Waqt Aata Hain To Main Jaahir Ka Wazu Karta Hoon Aur Baatin Ka Wazu Bhi…