Islamic Blog

Islamic Updates
Danton Ki Hifazat

Danton(Teeth) Ki Mazbuti ka Ka Raaz

The strenght of the teeth Yani danton ki mazbuti : Ek Sahib jin ki umar 100 baras se kuch kam thi apne donton(teeth) se ganna (Sugarcane) kha lete the aur farmate the ki jab sugarcane khata hun to mere danton…