Islamic Blog

Islamic Updates
dua jameela

Dua e Jamilah

Bismillahir Rahmanir Rahim: Ya Jameelo Ya Allaho, Ya Qareebo Ya Allaho, Ya Ajeebo Ya Allaho, Ya Mujeebo Ya Allaho, Ya Raoofo Ya Allaho, Ya Maroofo Ya Allaho, Ya Mannano Ya Allaho, Ya Dayyano Ya Allaho, Ya Burhano Ya Allaho, Ya…