Islamic Blog

Islamic Updates
Duniya-Aakhirat(This World and hereafter)

Har jaandar ko maut ka maza chakhna hai

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim Al Quran : Har jaandar ko maut ka maza chakhna hai aur tumhey qayamat ke din purey purey badley milengey, phir jo koi dojakh se dur rakha gaya aur jannat mein dakhil hua so wo pura kaamyab…