Islamic Blog

Islamic Updates
Durood e Ghousia Pdf

Durood e Ghousia

“ALLAHUMMA SALLI ALA SAYYIDINA MUHAMMADINIS SAABIQI LILKHALQI NURUHU WA RAHMATUL LIL AALIMEENA ZUHURUHU ADADA MAMADA MIN KHALQIKA WAMAM BAQIYA WAMAN SAIDA MINHUM WAMAN SHAQIYA SALAWAATAN TASTAGHRIQUL ADDA WATUHEETU BIL HADDI SALAATAN LA GHAAYATA LAHA WALA MUNTAHA WALAN QADAAA’A SALAWAATAN DAAA’IMATAN…