Islamic Blog

Islamic Updates
Etekaaf Mein Bethne Ka Sawab

Itikaf Mein Kya Karen aur Kya Na Kare

Ramzan ka Itikaf Kya Hai : Masjid mein (mardo ka) ibadat ki niyat se 21wi shab se chaand raat tak rukna etekaaf kehlata hai. Ya aurat apne ghar ke kone mein etekaaf mein beth sakti hai. Ramzan mein 21vi raat…

Etekaaf Mein Bethne Ka Sawab

Ramzan ka etekaaf – Ramzan mein aakhri raato, 21vi raat se lekar chaand raat tak masjid mein rahna etekaaf kehlata hai. Iska bahut sawab hai. (1) Etekaaf mein bethne wala Allah ka mehmaan ban jata hai, socho Mezbaan agar Allah…