Islamic Blog

Islamic Updates
Farman E ILahi

Farman E ILahi

🌷…. Allah Talah Quran me Farmaata Hai Ye Hakiqat hai Ke Bahut Se Zeen, Or Insaan Aise Hai Jin ko Ham Ne Jahaannum ,Hi Ke Liye Paida kiya Hai 🌷…. Unke Paas Dil Hai Magar, Wo Un Se Sochte Nahi…