Islamic Blog

Islamic Updates
gunaha

Rishtedaaro se achchha bartao

[1] Rishtedaar se achchha bartao karne se maal aur umar mai barkat hoti hai. Adimi buri maut se bach jata hai, musibat tal jati hai, khushhali ati hai, gunaha maaf hote hai, nekiya qubul hoti hai. [2] Apna nasb-nama yaad…