Islamic Blog

Islamic Updates
Hadees-e-pak Mafhum

Hadees-e-pak Mafhum

MERE ISLAMI BHAIYO ISE 1 BAAR ZAROOR PADHNA (Hadees-e-pak Mafhum) Rasoolallah(Salllalaho Alaihiwasallam) Ki badi Maroof aur Mashhoor Hadees-e-Pak hai Jisme Sarkar (Alaihisalam) ne Sahaba Ikram(Ridwanullahi ta’ala alaihim ajmaeen) se Farmaya: “ Meri Ummat me 73 firke Honge..! 72 Jahannam me…