Islamic Blog

Islamic Updates
Haiz Aur Nifaas Mein Jaaez Umoor

Haiz Aur Nifaas Mein Jaaez Umoor

Haeza Ko Choona Aur Is Ke Saath Khana Jaaez Hai: Sayyadna Anas r.a. riwayat karte hain ke jab aurat haiz (ya’ani mahwari ka qhoon) se hoti to yahoodi iske saath khate peete nahi the, to Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne…