Islamic Blog

Islamic Updates
Haiz Ka Byaan

Haiz-o-Nifaas Ka Bayaan Aur Uske Ahkaam Ka Bayaan

◆Haiz Ka Byaan◆ Allah Azza-O-Jal Irshaad Farmata Hai: Ae Mahboob Tum Se Haiz Ke Bare Main Log Sawaal Karte Hain Tum Farma Do Wo Gandi Cheez Hai To Haiz Main Aurato’n Se Bacho Aur Unse Qurbat Na Karo Jab Tak…