Islamic Blog

Islamic Updates
Haya

Aurat, Parda aur Haya

‘Aurat’ ke badan se chehra, dono hatheliyaan aur dono talwo ke alawa poora badan Aurat hai, yani uska chupana FARZ hai. . Aurat ka badan ‘hissa e satre Aurat’ ke 26 hisse hai . . 1- Sir jahan adatan baal…