Islamic Blog

Islamic Updates
Hazrat Haji Ali Biography

Hazrat Haji Ali Shaah Bukhari rahmatullāhi alaihi

Alqaab : ‾‾‾‾‾‾‾‾ Qutb-e-Zamaan, Shaah-e-samundar. ****************** Ek martaba Aap ne ek aurat ko rote hue dekha. Aap ne rone ki wajah puchhi to us ne bataaya ki “Main is bartan me tail lekar jaa rahi thi. Achaanak thokar lagne se…