Islamic Blog

Islamic Updates
Hazrat ISA Alaihissalam

Hazrat ISA Alaihissalam Ko 33.Saal Ki Umar (Age) Me Aasman Par Utha Liya Gaya Tha

#Tafsire Khazainul Irfan Jild2 Page179 . Aap Jante Hain? Qayamat Se Pehle DAJJAL Khurasaan Se Niklega Uska Fasad 4O Din Rahega Uski Peshani Par KAFIR Likha Hoga #TIRMIZI Vol2 Page47 . DAJJAL Tamam Ruye Zameen Ka Gasht Karega Makka Or…