Islamic Blog

Islamic Updates
Hazrat Moosa Alaihissalam

Hazrat Moosa Alaihissalam-part 5

Hazrat Moosa Alaihis’salaam ke asaa ka saamp ban jaana firon ke liye bahot mushkil aur fikar ki wajah ban gaya, . firon ke darbaari us se kehne lage ki “Moosa (Alaihis’salaam) kahi se jaadu seekh kar aaye hain, ab tum…

Hazrat Moosa Alaihissalam-part 4

Hazrat Moosa Alaihis’salaam sharf-e-nabuwat se musharrif ho kar jab firon ke paas pahunche, to usse farmaya “Aye firon ! Main Allah ka Rasool hu, tu khuda hone ke dawa ko chor aur ek Allah par imaan le aa” firon bola…