Islamic Blog

Isha ki namaz ka Tarika

salat namaz

ISHA KI NAMAZ Namaze Isha me kul 17 Rak’at h pahle 4 Rak’at Sunnat fir 4 Rak’at Faraz fir 2 Rak’at Sunnat fir 2 Rak’at Nafil iske bad 3 Rak’at Witar (Wajib) Fir 2 Rak’at Nafil 👉🏿4 RAK’AT SUNNAT KI NIYAT- Niyat ki maine 4 Rak’at Namaz Sunnat Isha ki Allah Ta’ala ke liye Sunnat Rasolulah […]