Islamic Blog

Islamic Updates
ISLAM ME HAJJ KI EHMIYAT

ISLAM ME HAJJ KI EHMIYAT

Hajj Bhi Namaz Roza Aur Zakat Ki Tarah Islam Ka Ek Ahem Farz Hai Aur 5wa Ruqn Hai Namaz Aur Roza Jismani Ibadat hai Zakat Mali Ibadat hai…. Aur Hajj Jismani Aur Mali Ibadat ka Majmua Hai Sahib-E-Istita’at Aaqil Baligh…