Islamic Blog

PANI PINE KE AADAB

water glass

DAAE HATH SE PINA Yahya riwayat karte hai Abdullah ibn Umar se ki RasoolAllah s.a.w. ne farmaya, “Jab tum khao to dahine hath se khao aur daye hath se piyo . Shaytaan baye hath se khata hai aur baae haath se pita hai. Al-Muwatta Hadith 49.6 Abdullah ibn Umar riwayat karte hai ki RasoolAllah ne […]