Islamic Blog

JANNAT K DARAKHT

Bismillahirrahmanirraheem JANNAT MEIN HAR TARAH K PHAL-DAAR DARAKHT HONGEY LEKIN KHAJOOR, ANAAR AUR ANGOOR K DARAKHT BAKASRAT HONGEY “Dono baagho mein (har qism k) phal hai (khaas taur par) khajoor aur anaar k, phir ae jinn wa ins! tum apne rabb ki kis kis naimat ko jhutlaogey”. (Surah Rahman Surah no. 55 Ayat no. 68-69) […]