Islamic Blog

Hadeeso me Jumme ki badi Fazilat bayan ki gyi hai

juma namaz

Daalte h 1 nazar Jumme par .. Jumma ki Namaz sabse pehle 12 Rabi- ul- Awwal 1 Hijri ko Nabi e Pak (Sallal Lahu Alaihi Wassalam) ki Imamat me padi gai ,, Jisme Sahabao ki Tadaat 100 thi … !! (Mohsine Insaniyat 703) Jumme ki Murakbaad Dene ka b Ajr h .. Hadees: Ae Musalmano […]

Jumme Ki Murakbaad Dene Ka Bhi Ajr Hai

juma mubarak

Jumme Ki Murakbaad Dene Ka Bhi Ajr Hai !! . Hadees: Aye Musalmano Ke Giroh! Beshaq Ye Jumma Woh Din Hai Jisko Allah Ne Eid Banaya Hai. -: (Mishkat Hadees No. 123) . Hadees: Jisne Jumma Ki Mubarakbaad Di, Uss Par Jannat Wajib Hai. Hadees: Jab Koi Banda Kisi Momin Bhai Ko Jumma Ki Mubarak […]