Islamic Blog

Islamic Updates
Juma Ke Din Kya Karna Chahiye

Juma Ke Din Kya Karna Chahiye

Juma ke din, Eid ke din se bhi bada hota hai. Lekin hum log iski wesi kadar nahi karte jesi karna chahiye. 1) Gusl Karna (aaj ke din simple tarike se nahi nahana chahiye, balki Gusl karna chahiye, chahe gusl…