Islamic Blog

WAQEYA-E-KARBALA KI ASAL HAQIQAT

muharram 1

WAQEYA-E-KARBALA KI ASAL HAQIQAT ( TAREEKH KE AINE ME) Bismillahirrahmanirraheem HZ HUSSAIN (RA) KA MADEENA CHHOD DENA: (PART 1) Hz muawiya ra ki wafaat ke baad jab yazid rh khilafat ke takht par baithey, to yazid ki taraf se madina ke governor hz waleed bin utba rh ne hz hussain ra ko bulaakar yazid ki bait […]