Islamic Blog

KHADE HO KAR PANI PINE KE AHKAAM

HADITHS JO KAHTI HAI KI RASOOLALLAH NE KHADE HO KAR PANI PINE SE MANA FARMAYA:- Anas r.a. riwayat karte hai ki RasoolAllah s.a.w. khade hokar pani pina na-pasand karte the. SAHIH MUSLIM (Book 23, Hadith 5017) Abu Sa’id Khudri riwayat karte hai ki RasooolAllah s.a.w. ne Khade hokar pani pine se Khabardaar kiya. SAHIH MUSLIM […]