Islamic Blog

Islamic Updates
Kufr Kise Kahte Hai

Imaan kise kehte hai ?

SAWAL : Iman Kise Kahte HaiN? >>JAWAB :- Allah Ta’ala ki Wahdaniyat Aur Huzoor Akram (Sallallahu Alaihi wasallam) Ki Risalat Ka Zaban Se Iqrar,Aur Dil Se Tasdeeq Karna Iman Kaihlata Hai.Neez Ye Bhi Zaruri Hai Ke Nabi-e Kareem (Sallallahu alaihi…