Islamic Blog

MASAIL – E -FIQHIYYA

ramzan mubarak

Rozah bhi Misl Namaaz Ke(namaaz ki Tarah) farze a’in hai – Iski Farziyat ka munkir kaafir aur bila uzr tark karne wala sakht gunehgaar aur dozakh ka mustaheeq (Haqdaar) hai . Jo bachche Rozah rakh sakte ho unko rakhaya jaaye. ROZE KE TAARIF Rozah Urfe shara’a Mein musalmaan ka ibaadat ki Niyyat se subah saadiq […]