Islamic Blog

MERAJ SHAREEF – PART 3

meraz shareef

====================­====================­================== WAQIYA MERAAJ AHADIS NABVI KE UJALE ME ====================­=================== Inem se munajaat,raviyat,ILA­HI, ——————–­——————– Imamate AMBIYA ,SIDRATUL MUNTAHA tak urooj ====================­====================­= Uske baad burraq hume dusre aasmaan tak le gya JIBRAIL ALLAIHS`SALAM ne darwaza kholne ke liye kaha to awaaz ayi aap kaon hai? Jawab diya mai JIBRAIL hu .pucha aapke sath kaon hai ? jawab […]

MERAJ SHAREEF- PART 4

allah 1

=================================================== WAQIYA MERAAJ AHADIS NABVI KE UJALE ME ======================================= Inem se munajaat,raviyat,ILAHI, —————————————- Imamate AMBIYA ,SIDRATUL MUNTAHA tak urooj ========================================= NABI KAREEM SALLALLAHU TA`ALA ALAIHI WA SALLAM ne farmaya Fir burraq hume pachwe(5) asmaan tak le gya wahi waqiya yaha bhi pesh aya aur darwaza khulne per dekha ke waha HAZRAT HAROON ALLAIHS`SALAM jalwa afrooz […]