Islamic Blog

Nikah (Marriage) Ki Fazilat

Nikah (Marriage) Ki Fazilat | Importance of Nikah Nikah Insaan mein Sharm o haya Paida karta hai. Nikah Insaan Ko Badkari se Bachata hai. Hazrat Abdullah Bin Masud RadiAllahuanho Kahtey hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne farmaya : Aye Jawan Logo Tum mein se jo shaadi ki istata’at rakhe woh Nikah kar le islye ke nikah […]